Renovering/Besparingsåtgärder

1981 Värmeåtervinning och isolering av vindarna
1985 Installation av avfuktningsaggregat
1986 Inreglering av värmesystemet

1995 Byte av tvättmaskiner

2000 Byte av fjärrvärmeutrustning
2001 Inomhusgivare för fjärrvärmereglering
2004 Energisnåla kranar i badrum

2007 Installation av nya tvättmaskiner
2008 Utbyte samtliga reglerventiler i källaren för elementen
2008 Energisnåla lampor i källare

2008 Installation av sensorstyrda ljusarmaturer i trapphusen
2009 Byte av samtliga ventilationsaggregat, bättre värmeåtervinning
2010 Konstantventiler i kök och badrum för mindre vatten– och värmeåtgång
2011 Pumpautomatik för vatten i radiatorkrets

2016 Breddning och målning av parkeringsrutor

Borttagning och återplantering av träd på parkering

Byte av kallvattenstammar

Installation av nytt el- mätningssystem