Styrelsen/Fastighetsskötare

STYRELSELEDAMÖTER
Olle Lörelius – Ordförande  070-0906521
Josefin Hermansson – Kassör  073-7152841
Maria Landfeldt – Sekreterare  073-9810621
Stig Hedqvist  018-242929
Karin Lohe  070-5875243
Sofia Brankovic  070-8134916

SUPPLEANTER
Ewa Jakobsson
Anders Mossberg

Fastighetsskötare
Jim Frykholm 018 – 21 62 13
• Städning av trappor och allmänna utrymmen
• Utlämning av nycklar till entreprenörer
• Felanmälan