Din lägenhet/parkering

1.
Ägare av sällskapsdjur, t ex hund och katt, måste se till att djuren inte förorenar på gården eller inom allmänna utrymmen, samt att de inte stör kringboende genom oljud, lukt eller liknande. Djuren får inte rastas på gården. I övrigt gäller allmänna skyldigheter att hålla djur kopplade. För vissa djur krävs särskilt tillstånd.
2.
Du får inte skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkonger. Piskställningarna får användas mellan kl 8.00 och 21.00.
3.
Vill du glasa in din balkong eller sätta du upp markiser ska du kontakta styrelsen för godkännande och information om färger etc.
4.
Du får inte ansluta köksfläkt till ventilationskanalen.
5.
Du får inte mata fåglar på balkonger, fönsterbleck eller på marken framför husen.
6.
Upptäcker du ohyra inom din lägenhet är du skyldig att omedelbart anmäla detta till styrelsen.
7.
Allt som går sönder i lägenheten, läckande kranar,  WC-stolar etc. ska du som lägenhetsinnehavare åtgärda på egen bekostnad. Reparation av otäta elementsventiler betalar föreningen.
8.
Var sparsam med såväl varmt som kallt vatten.
9.
Användning av egen tvättmaskin och annan störande vattentappning får inte förekomma mellan 23.00 och 7.00.
10.
Sång eller musik mellan kl 23.00 och 7.00 får inte förekomma utan medgivande av kringboende.
11.
Var vänlig och visa alltid hänsyn till dina grannar. Anpassa ljudnivån från TV, radio eller musikanläggningar så att det inte stör grannarna.
12.
Det åligger dig att byta batterier i den eller de brandvarnare som finns uppsatta i din lägenhet. Våren 1997 installerade föreningen nya brandvarnare i samtliga lägenheter.
13.  Parkeringsplatserna är till för personbilar och får hyras av föreningens medlemmar som innehar en påställd personbil. Om föreningen ej har kö kan man få hyra extra parkering för tex. gäster. Om annan boende har behov blir platsen uppsagd