Ordningsstadgar

Ordningsstadgar – uppdaterade 2016

För att främja trivseln mellan oss boende och minimera ekonomiska förluster gäller nedanstående regler.
Medlemmar är skyldiga att se till att även tillfälliga gäster och andrahandshyresgäster följer ordningsreglerna.
Eftersom ni via månadsavgifterna betalar kostnaderna för underhåll och reparationer så tjänar ni själva på att vara aktsam om föreningens egendom.

Din egen lägenhet:

1. Ägare av sällskapsdjur, t ex hund och katt, måste se till att djuren inte förorenar på gården eller inom allmänna utrymmen, samt att de inte stör kringboende genom oljud, lukt eller liknande. Djuren får inte rastas på gården. I övrigt gäller allmänna skyldigheter att hålla djur kopplade. För vissa djur krävs särskilt tillstånd.

2. Du får inte skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkonger. Piskställningarna får användas mellan kl 8.00 och 21.00.

3. Sätter du upp markiser ska färgen godkännas av styrelsen.

4. Du får inte ansluta köksfläkt till ventilationskanalen.

5. Du får inte mata fåglar på balkonger, fönsterbleck eller på marken framför husen.

6. Upptäcker du ohyra inom din lägenhet är du skyldig att omedelbart anmäla detta till styrelsen.
7.
Läckande kranar och WC-stolar ska du som lägenhetsinnehavare åtgärda på egen bekostnad. Reparation av otäta elementsventiler betalar föreningen.
8.
Var sparsam med såväl varmt som kallt vatten.
9.
Användning av egen tvättmaskin och annan störande vattentappning får inte förekomma mellan 22.00 och 7.00.
10.
Sång eller musik mellan kl 23.00 och 7.00 får inte förekomma utan medgivande av kringboende.
11.
Var vänlig och visa alltid hänsyn till dina grannar. Anpassa ljudnivån från TV, radio eller musikanläggningar så att det inte stör grannarna.
12.
Det åligger dig att byta batterier i den eller de brandvarnare som finns uppsatta i din lägenhet. Våren 1997 installerade föreningen nya brandvarnare i samtliga lägenheter.
13.
Blomlådor ska sättas på balkongräckets insida.
Gemensamma utrymmen:

14.
Dörr till källare ska hållas låst. Tänk på inbrottsrisken! Portarna ska hållas stängda. De anordningar som är uppsatta för att hålla fast porten i öppet läge är avsedda att underlätta ut- och intransport vid flytt och liknande tillfällen.
Om porten slår hårt eller inte stängs helt bör du meddela detta till vicevärden så att dörrstängaren och porten kan justeras.
15.
Gård, trappor, källargångar och andra gemensamma ytor får inte belamras med privata föremål.
16.
Det är inte tillåtet att placera dörrmatta utanför den egna lägenhetsdörren eller i övrigt föremål i förstugorna som smutsar ner och som kan vara störande för trevnaden eller utgöra hinder för passerande eller för städning.
För cyklar och barnvagnar finns särskilda utrymmen i källaren.
17.
Lokal för hobbyverksamhet finns i källaren i 22B. Nyckel erhåller du hos vicevärden mot kvitto. Lokalen får inte användas av minderåriga utan målsmans sällskap. Lokalen ska städas efter användandet och inte användas efter kl. 20.00.
18.
Samlingsrum för möten eller andra sammankomster samt för bordtennis finns i 22B. Nyckel ska finnas där du hittar tvättstugenyckeln i 22-huset. Om nyckel saknas, vänligen kontakta vicevärd.
Lokalen ska städas efter användandet.
Gårdarna:
19.
All parkering inne på gårdarna är förbjuden, även för kortare tid. Endast i- och urlastning är tillåten. Det är mycket viktigt att dessa regler följs av hänsyn till de barn som leker på gårdarna samt för att utryckningsfordon och nyttotrafik ska kunna komma fram obehindrat. Dessutom är det önskvärt med så lite buller och avgaser som möjligt inne på gårdarna.
20.
För att hålla gräsmattorna snygga tänk på att inte ha för vana att snedda över dem. På båda gårdarna har föreningen planterat växter och träd – var rädd om dessa! Tänk på att lägga tillbaka uteleksaker i leklådorna, särskilt om de hamnat på gräsmattor som klipps kontinuerligt av vår fastighetsförvaltare.
21.
Garage, parkeringsplatser och extra förrådsutrymmen kan hyras efter hänvändelse till vicevärden och tilldelas i turordning enligt väntelista.

Eftersom föreningen har kö till både garage och parkeringsplatser är det viktigt att garagen används för bilparkering enligt kontraktet, att ägare till avregistrerade bilar söker andra uppställningsmöjligheter samt att medlemmar som inte själva är bilägare avbeställer sin bilplats.
Parkering är tillåten endast på markerade platser.
Föreningen har inga platser för besökande.
22.
Tvåhjuliga motorfordon får inte förvaras i källarutrymmena på grund av brandrisk och bensinlukt.

Instruktioner för tvättstugor:

FÖRE TVÄTT
Vardagarna har fyra tvättperioder, kl:
07.00-10.30
10.30-14.00
14.00-17.30
17.30-21.00.

Sön- och helgdagar har tre perioder, kl:
10.30-14.00,
14.00-17.30
17.30-21.00.

Boka önskad tvättid genom att skriva namn och portnummer på tvättlistan. Högst tre tvättperioder per månad får förbokas från det att listan sätts upp, en vecka före varje månadsskifte.

Du kan också tvätta på extratid om tvättstugan är ledig, tre extratider per månad får utnyttjas. Du skriver då namn och portnummer på listan samtidigt som du börjar tvätta. Skriv också ”ej förbokad” så det framgår att det är en extratid.
Tork- och mangelutrustningen får användas ytterligare en timme efter tvättperiodens slut. Om man behöver torka eller mangla efter sista perioden, får detta ske första timmen nästa dag.

Observera att på sön- och helgdagar börjar första perioden kl 10.30. Tvättstugan får och kan inte användas på andra tider än ovan angivna, eftersom elströmmen kopplas ifrån under all övrig tid.
TVÄTTNING
Var rädd om utrustningen i tvättstugan så undviker vi dyra reparationer,
t ex:
– mangla inte jeans och andra kläder med dragkedja, som river sönder mangelduken,
– till tvätt av bygel-bh måste tvättpåse användas för att förhindra att bygeln kryper ur plagget och fastnar i tvättrumman (reparatör har fått lov att tillkallas vid flera tillfällen av det skälet).

Observera att man kan använda Sparprogram eller Ej förtvätt för att spara tid, el och vatten.
EFTER TVÄTT
Städa lokaler och maskiner när du är klar med tvätten även om du ska fortsätta att mangla eller har tvätt kvar i torkrummet. Den som ska tvätta nästa period ska inte behöva börja med att städa!

Glöm inte att också ta bort dammet som sitter på torktumlarens filter! Öppna den undre luckan och ta bort dammet med en torr trasa.
När du hämtat tvätten, häng tillbaka nyckeln. I nyckelskåpet finns två tvättstugenycklar, eftersom perioderna överlappar varandra.