Kallelse till Brf Rolfs Föreningsstämma 2020

Härmed kallas medlemmarna till föreningsstämma i Brf Rolf

Tid:    Tisdagen den 31 augusti 2020, klockan 18.00

Plats: Meddelas senare pga. rådande omständigheter.