Information angående fönster

Hej!

Vad gäller de problem vi samlat in gällande våra fönster så har vi nu fått kontakt med Fönstermäklarna som ska åta sig att utföra vissa av dessa åtgärder.

Vi har bl.a. framhållit att justering behövs av de fönster som är svåra att stänga pga att de hänger ner.

Efter ett möte vi haft med Tony Haraldsson har han nyligen varit här tillsammans med sina hantverkare och gjort en första bedömning av dessa justeringar. De ska nu ta kontakt med företaget som tillverkar fönstren för att få en bättre uppfattning om justeringarna och återkommer till oss.

Vad gäller våra problem med imma har jag varit i kontakt med 3 st av dem som ser ut att ha mest problem. Tony har ett förslag på åtgärd men eftersom det inte finns garanti för att detta kommer att fungera så har vi tagit ställning till att han får prova i de 3 nämnda lägenheterna för att vi ska kunna utvärdera resultatet.

Vad gäller de spruckna rutorna så har detta framförts vid ett flertal tillfällen, både skriftligt och muntligt men vi kan inte säga i nuläget om de kommer att ta ansvar för att byta dessa.

Det finns också många klagomål att persiennerna är av dålig kvalitét. I nuläget är det oklart om vi skulle komma någonstans genom att reklamera dessa så lång tid efter installation när garantin för just persiennerna endast sträckte sig över 1 år.

Det som varit och Är problematiskt i fönsterärendet är dels att den firma som installerat fönstren gått i konkurs för ca 2 år sedan, dels att de som finns kvar, (men i nytt företag med nytt organisationsnummer) varit svåra att kommunicera med vad gäller specifika åtgärder.

Vi i styrelsen jobbar vidare med ärendet och återkommer när vi har mer information att ge.

Mvh styrelsen