Information från styrelsen angående fönster

Som ni vet har vi i styrelsen samlat in de problem som vi fortsatt har gällande våra fönster.

Det har visat sig vara många oklarheter i detta ärende och vi försöker få kontakt med fönsterföretaget för att kunna diskutera och komma överens gällande våra garantier.

På grund av detta har vi ingen konkret information att ge i nuläget.

 

Vi är tacksamma för all tänkbar information gällande fönsteraffären som hjälp i denna process! Både det som sagts muntligt och skriftligt gällande upphandling, garantier, kontaktpersoner, produktinformation, information från företaget t.ex. om företaget talade om för- och nackdelar med produkten mm.

 

E-mail: brfrolf    gmail.com