Kallelse till Brf Rolfs föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 26 april 2017, klockan 19.00

Plats: Samlingslokalen, Folkungagatan 22 B

För dagordning, se första sidan i den utskickade årsredovisningen för 2016.