Information om gemensam el

Vad innebär gemensam el?
Tidigare hade varje lägenhet ett eget elabonnemang och betalade avgifter till nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta hade föreningen tre abonnemang (ett per hus+utebelysning) för den el som används till belysning och tvättstugan.
Med gemensam el kopplas alla lägenheterna istället via föreningens elabonnemang. Detta betyder att de enda fasta avgifterna mot elbolagen blir för föreningens tre abonnemang. 92+3st abonnemang blir istället bara 3st. I enlighet med årsmötesbeslut år 2015 har nu föreningen installerat egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som månadsavgiften till föreningen. Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men den är mycket lägre än att ha separata elabonnemang för varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?
Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget abonnemang.
Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta kommer hanteras av styrelsen i föreningen.

Vilka är nackdelarna?
Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål.
De nya elmätarna kommer att ägas av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?
Eftersom din nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Du behöver inte göra någonting, föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang och montering av nya mätare. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider. En avi från ert respektive el-bolag har säkert redan kommit där det framgår att ert tidigare avtal nu är uppsagt.

Hur kommer debiteringen att ske?
Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på månadsavin som skickas ut av Mediator. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna kommer ingen förbrukning att debiteras, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får tre månader utan något debitering på avierna.

Påverkas min månadsavgift till föreningen?
Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer två separata poster på avin för elförbrukningen och den fasta kostnaden för ”elabonnemanget”. Detta är liknande för hur hyran för garage- och parkeringsplatser idag debiteras som en separat post på samma avi.

Påverkas det rörliga elpriset?
Ja. Idag har varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el kommer alla att ha samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du har idag och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med 92 lägenheter kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har. Ännu mera så om elavtalet upphandlas genom ”Samlings-el Sverige” som Mediator har ett fördelaktigt ramavtal med.

Hur mycket kostar det att göra bytet?
Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är ca 300 000 kr (ca 3 600 kr/lägenhet). Denna kostnad står föreningen för och budgeten för 2016 har utrymme för detta som en extra utgift.

Vem beslutar om gemensam el ska genomföras?
Årsstämman år 2015. Där röstade en majoritet av de närvarande medlemmarna för att införa gemensam el och gav styrelsen mandat att genomföra projektet.

När sker bytet?
Byte av elmätare i samtliga hus utfördes den 15/12 samt 20-21/3. Därefter är gemensam el införd.

Varför måste vi byta elmätarna?
De nuvarande elmätarna ägs av nätbolaget (d.v.s. Vattenfall) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas.
Dessutom rapporterar dessa mätarna sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi istället att förbrukningen ska rapporteras till Mediator vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

Hur fungerar de nya elmätarna?
De nya elmätarna monteras på samma plats som de gamla och rapporterar förbrukningen för lägenheterna via elnätet till en insamlingscentral placerad i föreningens elcentral. Insamlingscentralen skickar sedan vidare mätvärdena via bredbandet till ett datacenter som i sin tur genererar rapporter som skickas till Mediator.

Vad händer om min elmätare går sönder?
För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du ringer Jim Frykholm eller någon i styrelsen och felanmäler. Eftersom mätarna ägs av föreningen kommer dock kostnaden falla på föreningen istället för på nätbolaget men det finns medräknat i utgifterna.

Vilka elmätare kommer användas?
Elmätning och datainsamling köps in från företaget Infometric. Mediator sköter fakturering, de har idag många medlemsföreningar med denna lösningen och har god erfarenhet av både samarbetet och tjänstens pålitlighet.

Jag vill ha kvar mitt nuvarande abonnemang. Kan ni byta för alla utom min lägenhet?
Nej. Antingen gör vi detta för hela föreningen eller inte alls. Vi kommer heller inte att ta ett beslut per hus utan vi gör detta tillsammans i hela föreningen.
Jag använder inte el.

Kan jag slippa den extra avgiften?
Nej. Den extra avgiften för vår egna elmätning är densamma oavsett om eller hur mycket man använder el i sin lägenhet och delas av alla lägenheter. Detta kan jämföras med att vi idag har gemensamt avtal för bredband från Comhem och gemensamt avtal för TV från ComHem som alla betalar för oavsett hur mycket man använder dessa tjänsterna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen