Föreningsinformation

Gemensam el
Vi har nu i föreningen övergått till gemensam el. Vattenfall har avinstallerat sina elmätare
och nya är uppsatta. Elräkningen kommer nu administreras av Mediator som också har hand
om våra hyror. Ett separat utskick med mer exakta detaljer om detta är på gång.
Alla hushåll har dessvärre fått felaktig information från Vattenfall om att elavtalet är
uppsagt på grund av flytt. Detta stämmer självklart inte utan är en miss från Vattenfalls sida.
Styrelsen kommer kontakta Vattenfall för att upplysa dem om detta.
Värme i lägenheter
Det har varit ovanligt varmt på elementen de senaste dagarna och även varmvattnet har varit
varmare än vanligt. Detta beror på att ett ställdon i undercentralen gått sönder. Donet är nu
bytt och Bravida återkommer på måndag för att finjustera inställningarna. Tills dess kan det
vara bra att vara försiktiga med varmvattnet på grund av skållningsrisken.
Utemiljön
Efter en rundvandring på gårdarna har Upplands Boservice i samförstånd med styrelsen
gjort en del beskärningar, vilket gör att det ser en aning kalt ut för tillfället. Inget
växtmaterial har dock tagits bort, utan åtgärden är för att buskarna varit i dåligt skick eller
felaktigt beskurna tidigare. Nu får de chansen att växa upp på ett naturligt sätt och inom
några månader kommer de att vara gröna och fina igen.
Portkoder
På 14a och 14b har det installerats kodlås. Detta kommer att installeras på samtliga portar
under året, samt att portarna kommer renoveras. Det här är en säkerhetsåtgärd för att öka
tryggheten för oss som bor i föreningen.
Årsstämma
I april kommer det hållas årsstämma. Separat kallelse och årsredovisning kommer inom
kort.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en varm och solig vår!