Motioner till årsstämman

Det är dags att lämna in motioner som ska behandlas på föreningens årsstämma som preliminärt kommer att hållas den 26 april. Skicka in per mail till ”brfrolf@gmail.com” eller lämna in skriftligt vid ”Träffa-styrelese-mötet”. Motionerna måste vara inlämnade senast den 15 februari kl 1900 för att kunna behandlas på årets stämma.

Mvh
Styrelsen Brf Rolf